Släckövning

En lyckad släckinsats avgörs inte endast av den utrustning som finns tillgänglig utan agerandet och kunskapen hos personer som finns på platsen.

Kursinnehåll

  • Val av brandsläckare
  • Handhavande brandsläckare
  • Praktiska övningar med brandfilt och brandsläckare

Tid

1 timme per grupp på 20 deltagare.

Pris

Ta kontakt för prisuppgift.

 

 
Fredric Rönnholm

Utbildningssamordnare