Brandskyddsansvarig

Alla arbetsplatser skall enligt lag arbeta systematiskt med verksamhetens brandskydd. Alla arbetsplatser skall ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige ansvarar att verksamhetens brandskydd regelbundet ses över samt att verksamhetens medarbetare regelbundet erhåller adekvata utbildningar inom brandskyddsutbildningar.

Kursen riktar sig till den som inom verksamheten skall ansvara för verksamhetens brandskydd som exempelvis brandskyddsansvarig, brandskyddsombud etc. Syftet med kursen är att öka förståelsen för vilka skador som kan uppstå vid brand. Genom att arbeta förebyggande och systematiskt mot bränder kan skador på egendom och liv räddas.

Kursen omfattas av en teoretisk del och är utformat enligt brandskyddsföreningens regelverk. 

Kursinnehåll

  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandrisker
  • Säker utrymning
  • Förhindra brandspridning
  • Släckanordningar
  • Kontroll och uppföljning av brandskyddet

 

Kursen behandlar även lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga.

Tid

Heldag.

Pris

Ta kontakt för prisuppgift.

 

 
Ladda ned produktblad >>

Fredric Rönnholm

Utbildningssamordnare