Första hjälpen

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdoms- och olycksfall i samhället. Att snabbt kunna känna igen symtom vid sjukdomar samt ge första hjälpen vid olyckor och sjukdomar kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering. Dina insatser kan vara direkt livräddande. Konceptet LABC ger hjälparen rätt verktyg att fokusera på rätt åtgärder i en stressfylld situation.

Hjärtstopp i samhället

Årligen rapporteras cirka 5000 oväntade hjärtstopp utanför sjukhus, 11% överlever. Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är tidigt larm, hjärt- och lungräddning och defibrilleringar från en hjärtstartare. Kedjan som räddar liv har störst betydelse från de första minuterna efter att cirkulationen har upphört.
Tidig användning av hjärtstartare är en viktig del i en lyckad behandling. Den hjärtstartare som vi har valt att sälja är Philips hjärtstartare som är en av marknadens mest sålda världen över med dokumenterad kvalitet och vetenskapliga bevis på funktion och klinisk effekt. Vid köp eller hyra av hjärtstartare så erbjuds ett serviceavtal där vi ser till att era hjärtstartare är i funktion året runt. Till våra hjärtstartare