Grundläggande brandkunskap

Detta är en grundläggande utbildning för alla anställda inom en organistaion eller företag. Målet med utbildningen är att övergripande visa vad man bör tänka på och hur man ska agera ifall det börjar att brinna.

Kursen omfattas av en teoretisk samt en praktisk del och är utformat enligt Brandskyddsföreningens regelverk. Våra instruktörer är aktiva inom räddningstjänsten med mångårig erfarenhet inom ämnet. 

Kursinnehåll

  • Brandteori
  • Lagar
  • Släckmedelslära
  • Brandfarlig vara
  • Byggnads- och produktionstekniskt brandskydd
  • Rädda, Varna, Larma, Släcka

Tid

3 Timmar

Pris

kontakta oss för kostnadsförslag

 
Kontakta oss för information

Fredric Rönnholm

Utbildningssamordnare