Heta Arbeten

Är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor. I arbeten som medför en ökad brandrisk skall anställda och entreprenörer enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter vara utbildade och ha certifikat. Syftet med utbildningen i sig är att kunna vidta förebyggande åtgärder så att risken för brand eller annan skada minimeras.

Kursen omfattas av en teoretisk samt en praktisk del och är utformat enligt Brandskyddsföreningens regelverk. Våra instruktörer är aktiva inom räddningstjänsten med mångårig erfarenhet inom ämnet. Efter genomgången kurs erhåller kursdeltagaren certifikat för heta arbeten giltigt i 5 år.

Kursinnehåll

  • Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande åtgärder
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö
  • Tätskikt – Tak, väggar och balkonger

Tid

08.00-16.00 (Heldag)

Pris

Pris per deltagare 2850kr exkl/moms

 
Ladda ned produktblad >>

 

Fredric Rönnholm

Utbildningssamordnare