Utrymningsledare

Vid en brand förändras situationen kritiskt på bara ett par minuter vilket innebär stora risker. För att skapa en effektiv utrymningsorganisation kan det behövas en eller flera utrymningsledare på din arbetsplats. Utrymningsledaren ansvarar för att samtliga medarbetare har lämnat avdelningen eller våningsplanet samt ansvarar för att avlämna rapport vid återsamlingsplatsen. För att utrymningsorganisationen ska fungera krävs det att utrymningsledarna har rätt utbildning och är trygga i sin roll.

Kursinnehåll

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Risker
 • Utrymningsledarens roll och ansvar
 • Brandrisker
 • Delegera och organisera
 • Genomsökning av speciella lokaler
 • Rädda, larma, varna, släck
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsledarens hjälpmedel
 • Återsamlingsplatsen
 • Rapportering till räddningstjänsten

Tid

3.5 timmar.

Pris

Ta kontakt för prisuppgift.

 

 
  Ladda ner kursbeskrivning

  Fredric Rönnholm

  Utbildningssamordnare