Vi får många frågor kring Corona-viruset, Covid19 och hur man förhåller sig till det gällande HLR-utbildningar. Leva i Norr följer HLR-rådets och folkhälsomyndighetens rekomendationer.

Leva i Norr kommer att hålla kurser som planerat men med vissa restriktioner.

  • Vi följer basala hygienrutiner inför och under varje utbildningstillfälle. Vi ber alla deltagare att tvätta och sprita sina händer inför varje kurstillfälle, innan man går in i kurslokalen.
  • Kursledaren kommer bistå med handsprit och ytdesinfektionsmedel.
  • Alla våra HLR-dockor är desinficerade och har nya lungor inför varje utbildningstillfälle. 
  • Inblåsningar visas av kursinstruktören, kursdeltagare behöver ej göra detta moment.
  • Vi tar inte i hand, vi hostar i armvecket och dröjer kvar, vi spritar händerna noga efter alla moment.
  • Vi ber kursdeltagare och instruktörer att avstå från kursen ifall man på något sätt känner sig sjuk.

Läs Svenska HLR-rådets rekomendationer för hjärt och lungräddning med anledning av covid-19 (coronavirus) >>>