”Vi hjälper er till en säkrare arbetsplats”

 

En olycka sker snabbt och när den sker ställs rutiner snabbt på prov. Genomarbetade rutiner inom SBA, systematiskt brandskyddsarbete, skapar goda förutsättningar för att hindra att en brand bryter ut.  

Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar och är verksamma lokalt i Västerbotten. Våra instruktörer är specialister inom en rad olika områden och tillsammans jobbar vi för att sprida kunskap och göra arbetsplatser säkrare. 

 

Sjukvård

 

Brandskydd

 

Hjärtstartare