”En olycka sker snabbt…”

En olycka sker snabbt och när den sker ställs era rutiner snabbt på prov. SBA, systematiskt brandskyddsarbete ger er klara riktlinjer för att förhindra att en brand bryter ut. Skapar ni även rutiner kring omhändertagande av skadade är ni på god väg till en mycket säkrare arbetsplats.  Genom kvalitativa utbildningar inom just brand och olycksfall hjälper vi företag och organisationer till en säkrare arbetsplats. Våra instruktörer är alla aktiva inom ambulans och räddningstjänst och även specialister inom en rad olika områden. Vi har alltså valt att stå kvar med en fot inom räddningstjänst och ambulansverksamhet eftersom detta skapar högre trovärdighet ute hos våra kunder. Vi hoppas att ni vill veta mer om oss och hur vi kan hjälpa er. Vi ses!

Utbildningsöversikt

Brandskydd

Utbildningsöversikt

Sjukvård

Hjärtstartare

Hyres- &Köpesalternativ