Vid en brand förändras en situation från normal till kritiskt på bara ett fåtal. minuter. 

Mål och målgrupp

För att skapa en effektiv utrymningsorganisation kan det behövas en eller flera utrymningsledare på din arbetsplats. Utrymningsledaren ansvarar för att samtliga medarbetare har lämnat avdelningen eller våningsplanet samt ansvarar för att avlämna rapport vid återsamlingsplatsen.

För att utrymningsorganisationen ska fungera krävs det att utrymningsledarna har rätt utbildning och är trygga i sin roll.

Kursinnehåll

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Risker
 • Utrymningsledarens roll och ansvar
 • Brandrisker
 • Delegera och organisera
 • Genomsökning av speciella lokaler
 • Rädda, larma, varna, släck
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsledarens hjälpmedel
 • Återsamlingsplatsen
 • Rapportering till räddningstjänsten

Tid

3.5 timmar.

 

Boka Utbildning

Magnus Nyberg

Utbildningssamordnare Brandskydd

 

magnus.nyberg@levainorr.se

Tel 070-3345 60 08