Mål och målgrupp

Kursen riktar sig till den som inom verksamheten skall ansvara för verksamhetens brandskydd som exempelvis brandskyddsansvarig, brandskyddsombud etc. 

Kursen omfattas av en teoretisk del och är utformat enligt brandskyddsföreningens regelverk. 

Kursinnehåll

  • Konsekvenser av brand
  • SBA, systematiskt brandskyddsarbete
  • Lagar och myndigheteskrav
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Brandtekniska installationer
  • Släckutrustning
  • Kostnadseffektivt brandskyddsarbete
  • Handlingsplan och rutiner
  • Underhåll- och kontrollsystem
  • Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten

Tid

Heldag

Boka Utbildning

Magnus Nyberg

Utbildningssamordnare Brandskydd

 

magnus.nyberg@levainorr.se

Tel 073-711 82 46