Mål och målgrupp

Detta är en grundläggande utbildning för alla anställda inom en organistaion eller företag. Målet med utbildningen är att övergripande visa vad man bör tänka på och hur man ska agera ifall det börjar att brinna.

Kursen omfattas av en teoretisk samt en praktisk del och är utformat enligt Brandskyddsföreningens regelverk. 

Kursinnehåll

  • Brandteori
  • Lagar
  • Släckmedelslära
  • Brandfarlig vara
  • Byggnads- och produktionstekniskt brandskydd
  • Rädda, Varna, Larma, Släcka

Tid

3 timmar.

Boka utbildning

Magnus Nyberg

Utbildningssamordnare Brandskydd

magnus.nyberg@levainorr.se

Tel 073-711 82 46