Labc Första hjälpen och HLR – Barn

”Tidig identifiering av ett livsfarligt läge samt första hjälpen till ett skadat eller akut sjukt barn kan ha en avgörande betydelse i efterförloppet”

Syfte

Öka kunskaper kring säkert omhändertagande av barn i akuta sjukdomstillstånd. Primär bedömning och omhändertagande av barn drabbad av olycka. Kursen anpassas efter era behov utifrån er verksamhet och består av både teori och praktiska moment. Kursen vänder sig till alla som arbetar med barn. 

Kursinnehåll

  • Strukturerat omhändertagande genom LABC
  • Sjukdom och olycksfall
  • Utföra hlr. med god kvalitet. Hlr. med QCPR konceptet
  • Identifiera luftvägsstopp och utföra ryggslag och buktryck

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs har kursdeltagaren erhållit en bredare kunskap i primärt omhändertagande av skada och sjukdom där barn är inblandade. Kursdeltagaren erhåller certifikat efter godkänd kurs. 

Tid

2.5-3 timme.

Pris

Ta kontakt för prisuppgift.

Fredric Rönnholm

Utbildningssamordnare Olycksfall/Sjukvård

 

fredric.ronnholm@levainorr.se

Tel 073-658 55 68