Enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter skall anställda och entreprenörer som jobbar med heta arbeten vara utbildade och certifierade. Med heta arbeten menas arbete som kan förorsaka en brand. Heta arbeten utförs inom en mängd olika verksamheter som exempelvis grovindustri, trä- och gruvindustri, byggnadsindustri och lantbruk etc. Det kan handla om svetsning, skärning eller arbete med snabbroterande verktyg som orsakar hög värme eller gnistbildning.

Mål och målgrupp

Syftet med utbildningen är att lära sig förebyggande åtgärder för brand och minimera risk för brand under det heta arbetet. Utbildningen riktar sig till alla som ska jobba med heta arbeten inom verksamheten

Kursen omfattas av en teoretisk samt en praktisk del och följer Brandskyddsföreningens regelverk. Efter genomgången kurs erhåller kursdeltagaren certifikat för heta arbeten giltigt i 5 år.

Kursinnehåll

  • Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande åtgärder
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö
  • Tätskikt – Tak, väggar och balkonger

Tid

Heldag

 

Boka er kurs genom att kontakta vår utbildningsansvarige, Magnus Nyberg. Magnus hjälper er hitta ett passande datum, kostnadsförslag samt ett upplägg som passar er verksamhet. 

Magnus Nyberg

Utbildningssamordnare Brandskydd

 

magnus.nyberg@levainorr.se

Tel 073-711 82 46