Heta Arbeten

Arbeten som medför en ökad brandrisk skall anställda och entreprenörer enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter vara utbildade och ha certifikat. Syftet med utbildningen i sig är att kunna vidta förebyggande åtgärder så att risken för brand eller annan skada minimeras.

Kursen omfattas av en teoretisk samt en praktisk del och är utformat enligt Brandskyddsföreningens regelverk. Efter genomgången kurs erhåller kursdeltagaren certifikat för heta arbeten giltigt i 5 år.

Kursinnehåll

 • Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Brandkunskap
 • Förebyggande åtgärder
 • Brandfarlig vara samt EX-miljö
 • Tätskikt – Tak, väggar och balkonger

Tid

Heldag.

Pris

Ta kontakt för prisuppgift.

 
  Ladda ner kursbeskrivning

   

  Fredric Rönnholm

  Utbildningssamordnare