Enligt lag och gällande EU-direktiv är arbetsgivaren skyldig att jobba preventivt mot fallolyckor samt ha utarbetad plan över att arbete på hög höjd sker säkert. Kursen är utformatd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 

Mål och målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar med fallskyddsutrustning samt till dem som ansvarar över fallskyddet inom verksamheten

Målet är att alla deltagare ska få kunskaper och färdigheter om fallskydd som möjliggör att arbete på höjd kan ske på ett säkert sätt. 

Kursen omfattas av en teoretisk del och är utformat enligt brandskyddsföreningens regelverk. 

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter 

  • Planering och riskanalys

  • Skötsel, förvaring och underhåll

  • Tillpassa sele och prov hänga.

  • Förankring, kopplingssystem, skarpa kanter.

  • Räddningsplan och evakuering (teoretisk genomgång)

  • Kollektivt/personligt fallskydd.

Tid

4 timmar

Boka er kurs genom att kontakta vår utbildningsansvarige, Magnus Nyberg. Magnus hjälper er hitta ett passande datum, kostnadsförslag samt ett upplägg som passar er verksamhet. 

Magnus Nyberg

Utbildningssamordnare Brandskydd

 

magnus.nyberg@levainorr.se

Tel 073-711 82 46