Målgrupp

En kurs som riktar sig till personal inom sjukvården.

Kursinnehåll

  • Situationsanpassad vuxen hlr. med en- och tvålivräddarteknik
  • Vikten av tidigt larm, tidig hlr. och tidig defibrillering
  • Akututrustning
  • Genomgång hjärtstartare
  • Handlingsplanen

Förkunskaper

Inläst kursbok i S-HLR vuxen.

Godkänd webbutbildning i S-HLR vuxen.

Tid

2.5 timme

Boka Utbildning

Fredric Rönnholm

Utbildningssamordnare Olycksfall/Sjukvård

 

fredric.ronnholm@levainorr.se

Tel 073-658 55 68

[wpforms id=”2322″]