Hjärt- och lungräddning för sjukvårdspersonal

En kurs som riktar sig till personal inom sjukvården.

Kursinnehåll

  • Situationsanpassad vuxen hlr. med en- och tvålivräddarteknik
  • Vikten av tidigt larm, tidig hlr. och tidig defibrillering
  • Akututrustning
  • Genomgång hjärtstartare
  • Handlingsplanen

Förkunskaper

Inläst kursbok i s-hlr. vuxen.

Godkänd webbutbildning i s-hlr. vuxen.

Tid

2.5 timme.

Pris

Ta kontakt för prisuppgift.

 

 
 

Fredric Rönnholm

Utbildningssamordnare