Utrymningsövning

Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Övningen säkerställer organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand.

Kursinnehåll

 • Hur en brand utvecklar sig
 • Rutiner vid brand
 • Förebyggande åtgärder
 • Praktisk övning

Tid

2 timmar.

Pris

Ta kontakt för prisuppgift.
  Ladda ner kursbeskrivning

   

  Fredric Rönnholm

  Utbildningssamordnare