Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Övningen säkerställer organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand.

Kursinnehåll

  • Hur en brand utvecklar sig
  • Rutiner vid brand
  • Förebyggande åtgärder
  • Praktisk övning

Tid

2 timmar

 

Boka er kurs genom att kontakta vår utbildningsansvarige, Magnus Nyberg. Magnus hjälper er hitta ett passande datum, kostnadsförslag samt ett upplägg som passar er verksamhet. 

Magnus Nyberg

Utbildningssamordnare Brandskydd

 

magnus.nyberg@levainorr.se

Tel 070-3345 60 08