Utrymningsövning

Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Övningen säkerställer organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand.

Kursinnehåll

  • Hur en brand utvecklar sig
  • Rutiner vid brand
  • Förebyggande åtgärder
  • Praktisk övning

Tid

2 timmar.

Pris

Ta kontakt för prisuppgift.
Ladda ner kursbeskrivning

 

Fredric Rönnholm

Utbildningssamordnare